Vrtule třešňová

Atlas škůdců » Vrtule třešňová

Larvy této malé pestré mouchy způsobují všeobecně známou "červovitost" třešní a višní. Kromě nich však škodí i na střemše, dřínu, mahalebce a zimolezu. Vnitřek napadených plodů měkne, hnědne a zejména za vlhkého počasí hnije. Jedná se o nejzávažnějšího a nejrozšířenějšího škůdce třešní. Mnohdy bývají napadeny téměř všechny plody. Nejvíce napadány jsou plody sladkých, především pozdních odrůd.

Ochranu je nejlépe možné provádět na základě signalizace, ke které se používají speciální žluté lepové desky - Stopset sférického tvaru nebo pomocí speciálních signalizačních klícek.

K ošetření se používají přípravky  Calypso 480 SC , Decis Mega nebo Reldan 40 EC.

Proti dospělým mouchám se ošetřuje asi 7. až 8. den po začátku náletu dospělých much.

Proti vajíčkům se ošetřuje asi 14 až 17 dnů po výletu dospělců.

Většinou je třeba ošetření opakovat asi po osmi dnech. Poslední ošetření musí být provedeno do doby, aby mohla být dodržena předepsaná ochranná lhůta.

Ošetření musí být provedeno důkladně v celé koruně, nejlépe formou zmlžování pod vysokým tlakem.