Sviluška chmelová

Atlas škůdců » Sviluška chmelová

Příznaky poškození
Lícové strany listů napadených rostlin postupně získávají světlejší až žluté zbarvení (u fazolu pak někdy i bělavé až stříbřité), přičemž žilnatina (nervatura) zůstává zelená. Spodní strany listů jsou pokryty jemnou pavučinkou, ve které se pohybují velmi drobní (0,5 mm) nazelenalí nebo žlutí "pavoučci" s červenýma očima, kteří zde sají. Tím dochází ke zvýšenému odpařování a k poruchám růstu rostlin v důsledku vylučování toxických slin. Silněji napadené listy hnědnou a předčasně zasychají. Napadené rostliny mají oslabený růst, zpomalenou tvorbu plodů a často i předčasně hynou. Sviluška chmelová napadá mnoho druhů rostlin. Ze zeleniny jsou to především rychlené lilky (baklažány), okurky a ostatní tykvovité druhy (tykve, melouny, cukety, patizony), papriky, rajčata a fazol.

S ochranou je třeba začít při prvních zjištěných výskytech svilušky.

Chemická ochrana fazolu na zrno, u okurek, u ostatních tykvovitých zelenin a u papriky je možné použít přípravky Omite 30 W nebo Omite 570 EW, Nissorun 10WP u okurek a paprik pak navíc ještě i Talstar 10 EC a u okurek, paprik a rajčat Vertimec 1,8 EC.