Rez hrušně

Atlas chorob » Rez hrušně

Rez hrušková :
Na vrchní straně listů se objevují počátkem léta červené až oranžové oválné skvrny. Na spodní straně se vytváří zduřeniny. Jedná se o rez, která přezimuje na jalovcích (jalovec čínský, jalovec klášterský) a k infekcím hrušně poté dochází těsně před květem či v průběhu jejich kvetení.

Ochrana:
Používají se některé přípravky proti strupovitosti hrušně. Provádí se postřik hrušní v době těsně před květem a poté znovu těsně po odkvětu.

Chemická ochrana :  Dithane DG Neotec  Baycor 25 WP