Padlí jabloně

Atlas chorob » Padlí jabloně

 

Bílé moučnaté povlaky na letorostech, listových růžicích, listech i květech. Na listech se infekce objevuje v podobě bílých skvrn tvořených myceliem a sporami, infikované listy se podélně kornoutovitě zkrucují, silně napadené listy bývají užší a menší. Nápadným příznakem je infekce výhonů, které se pokrývají nejprve bělavým myceliem, které se však postupně zbarvuje do šedohněda. Výhony s listy redukují růst a zasychají. Po napadení a zaschnutí větviček mohou vyrašit ze spících pupenů nové výhony (metlovitost). Napadené květy jsou zmenšené, světle žluté, morfologicky pozměněné (ztlustlé květní lístky, srostlé tyčinky, „protěžovitý tvar“). Na plodech se objevuje typická sí?ovitá rzivost. Silně napadené stromy mají krátké slabé přírůstky, malé listy, nižší násadu menších plodů, jsou celkově oslabené a chřadnou. Odrůdy se výrazně liší v citlivosti k onemocnění. (citlivé – např. Idared, Jonathan)

VýVOJOVý CYKLUS
Padlí přezimuje ve formě mycelia v dormantních pupenech infikovaných v průběhu předchozí vegetace. Z nich vyrostlé květy nebo listy bývají silně primárně napadeny již při rašení. Na povlacích mycelia se tvoří konidie, které působí během vegetace sekundární infekce. Největší škody působí infekce v období počátečního intenzívního růstu stromů (do června), pozdější infekce již mají menší hospodářský význam. Kleistotecia s askosporami, jež se mohou vytvářet koncem léta, nemají pro přezimování patogena a vznik infekcí význam. Rozvoj padlí podporuje teplé sušší počasí, chladno a déletrvající deště jej brzdí.

 

OCHRANA

Včasné a opakované mechanické odstraňování primárně napadených částí stromů v květnu až červnu omezí sekundární šíření padlí. Chemická ochrana vyžaduje pravidelná fungicidní ošetření v intervalu 7 - 10 dnů od fenofáze stádium růžového poupěte až do poloviny července.
Fungicidy registrované k ochraně proti padlí :  Domark 10 EC, Karathane LC, Kumulus WG, Punch 10 EW, , Sulikol K, Systane 12 EC, , Zato 50 WG Kumulus WG  Discus