Padání klíčních rostlin

Atlas chorob » Padání klíčních rostlin

Latinský název: Pythium, Phytophtora, Aphanomycetes, Botriotinia, Rhyzoctonia, Fusarium

Semenáčky a sazenice mají zaškrcený kořenový krček, padají a odumírají.

Nepřímá ochrana

Desinfekce půdy před výsevem a přesazováním.

Zajištění optimální vlhkosti půdy.

Nepřehušťování a nepřehnojování porostů.

Chemická ochrana

V místech poškození provést zálivku fungicidními přípravky.

Preventivní moření osiva.

Fungicidy : PREVICUR ENERGY