Obaleč švestkový

Atlas škůdců » Obaleč švestkový

Jedná se o jednoho z nejzávažnějších škůdců slivoní, který je původcem "červivosti" plodů. Oproti "červivosti", kterou způsobují pilatky (švestková a žlutá), dochází k této "červivosti" až v pozdnější době, nejčastěji v době dozrávání plodů. Housenky první generace většinou nezpůsobují větší škody. Poškozené plody zasychají a opadávají, což je někdy zaměňováno s červnovým fyziologickým propadem plodů. Housenky druhé generace pak poškozují již dozrávající plody. Napadené plody jsou měkčí, většinou dříve dozrávají a na svém povrchu v místech vniku do plodů často mívají kapičky kleje (klovatiny). Uvnitř poškozených plodů jsou načervenalé housenky a kousky tmavého trusu. Takto poškozené plody jsou často druhotně napadány hnilobami, zejména moniliózou. Obaleč švestkový napadá všechny druhy slivoní (švestky, pološvestky, renklódy, slívy, mirabelky). Podstatně více jsou však napadány pozdní odrůdy.

 

Nejvhodnější je provádět ošetření na základě signalizace pomocí speciálních feromonových lapačů. Není-li možné provádět přesnou signalizaci je třeba provést první ošetření v druhé polovině až koncem července a toto pak po 10 až 14 dnech zopakovat.

 

Chemická ochrana : Calypso 480 SC.