Obaleč jablečný

Atlas škůdců » Obaleč jablečný

Příznaky poškození
Housenky tohoto motýlka jsou nejčastějším původcem "červivosti" jablek, ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské ořechy. Housenky nejprve krátkodobě a prakticky neznatelně okusují listy. U jádrovin se pak prokusují dovnitř plodů směrem k jadřincům, v nichž někdy poškozují i semena. Vstupní otvory do plodů jsou vyplněny trusem, kterým jsou někdy přilepeny k plodům i nejbližší listy. Plody poškozené obalečem bývají druhotně napadány moniliovou hnilobou.

 

Ošetření je nejvhodnější provádět na základě signalizace (feromonové lapače). Bez možnosti signalizace se první postřik doporučuje provést od začátku června a druhé za 10 až 14 dnů.

 

Chemická ochrana : Calypso 480 SC Nurelle D Mospilan 20 SP, Karate zeon 5SC Decis Mega , Reldan 40 EC