Moniliová spála /úžeh/

Atlas chorob » Moniliová spála /úžeh/

Moniliová spála (úžeh) se projevuje náhlým rychlým zavadáním a hnědnutím květů, po němž následuje i rychlé vadnutí, zasychání a odumírání plodonošů a letorostů. Na napadených větvích se později může objevit i klejotok. Suché květy a letorosty vypadají jako spálené („ožehnuté“) a zůstávají na stromech až do konce vegetace. Moniliová spála se v našich podmínkách vyskytuje zejména u višní a meruněk. V posledních letech se častěji objevuje i na třešních, zvláště u citlivějších odrůd. Zde způsobuje především spálu květů, k úhynu výhonů většinou nedochází.
Patogen vedle květů napadá i plody, u nichž způsobuje moniliovou hnilobu. (viz moniliová hniloba peckovin)

Vývojový ciklus :Patogen přetrvává v korunách stromů v napadených pletivech (mumifikované plody, větve napadené spálou). Zde se tvoří masové množství konidií, jež jsou brzy zjara roznášeny větrem, příp. deštěm, do květů. Za příznivých vlhkostních podmínek konidie klíčí a pronikají do svého hostitele. Vznik a vývoj moniliové spály je závislý na průběhu počasí v době kvetení stromů. Výskyt srážek a delší souvislé ovlhčení (15 hodin) spojené s nižší průměrnou denní teplotou (pod 12°C) nebo i jen relativní vzdušná vlhkost vyšší než 80% představují příznivé podmínky pro vznik onemocnění. (Vznik infekce byl pozorován i po kratší době ovlhčení - i 4 - 8 hodin stačí k rozvoji onemocnění - v závislosti na teplotě a citlivosti odrůdy). Inkubační doba je krátká a infekce probíhá velmi rychle. Konidie, jež se tvoří na nově infikovaných orgánech, spolu s konidiemi z pletiv napadených v předchozích sezónách, pak dále způsobují infekce a hnilobu plodů v průběhu vegetace.


Ochrana : Během květu je nutno sledovat průběh počasí. V případě potřeby aplikujeme 1-2 postřiky v období kvetení stromů. První aplikaci fungicidu je vhodné provést na počátku rozkvětu (asi 30 % květů otevřených), v případě chlaného deštivého počasí je třeba další ošetření opakovat za 6 - 8 dnů.
Fungicidy:Horizon 250 EW (0,75 - 1,0 l/ha), Sporgon 50 WP (0,4 l/ha; pozor, tento fungicid není povolen k ochraně proti monilióze na plodech),Baycor 25 WP (1,5 kg/ha; povolen pouze pro meruňky). Optikombi broskev/meruňka   Teldor 500 SC