Moniliová hniloba plodů

Atlas chorob » Moniliová hniloba plodů

Popis:
Plody hnědnou, měknou a hnijí. Na povrchu se vytváří světlé polštářky umístěné v kruzích. Napadené plody buď opadávají nebo vysychají a zůstávají viset na stromech. Ve skladech plody celé zčernají. Vyskytuje se hlavně u plodů napadených škůdci (např. obaleči, vosy) či jinak poškozených (krupobití).

Ochrana:
Odstraňovat mumifikované (vysušené) plody. Ošetřujeme při dozrávání (s ohledem na ochrannou lhůtu) zvláště při poškození plodů.

Chemická ochrana :  Horizon 250 EW