Květopas jabloňový

Atlas škůdců » Květopas jabloňový

Brzy na jaře dospělí brouci svým žírem citelně poškozují rašící pupeny (vykusují v nich otvory). Větší škody však způsobují jejich žlutavé, rohlíčkovitě zahnuté larvy s tmavou hlavou, které vyžírají vnitřky poupat, především jejich generativní orgány (pestíky, tyčinky, prašníky, semeníky), později i vnitřní části květních plátků. Následkem toho se poupata nerozvíjí, hnědnou a zasychají. Květopas jabloňový způsobuje škody především na jabloních, ale občas škodí i na hrušních. Nejvíce jsou poškozovány stromy rostoucí v blízkosti lesů nebo parků, kde brouci nacházejí dostatek úkrytů.

Ošetření se provádí ve fázi myšího ouška, jakmile se vyskytne den s teplotou, která ve 14 hodin přesáhne 17 °C.

K ošetření je možné použít přípravky Calypso 480 SC, Karate zeon 5SC neboTalstar 10 EC

Za chladného počasí se doporučuje ošetření opakovat za 14 dní po prvním ošetření.