Houbomilka česneková

Atlas škůdců » Houbomilka česneková

Larvy této mouchy vnikají mezi listy a vyžírají jejich báze. Často pronikají až k vegetačnímu vrcholu. Následkem toho se nadzemní části rostlin česneku kroutí a deformují. Pletiva poškozená larvami houbomilky jsou velmi často druhotně napadána bakteriemi nebo houbami a rostliny pak podléhají hnilobám a hynou. Hynou ale i rostliny u nichž je poškozen vegetační vrchol. Slaběji poškozené rostliny mají podstatně menší a nekvalitní cibule.

Česnek se poprvé ošetřuje formou postřiku okamžitě, jakmile teploty dosáhnou 10 °C. Většinou je to již v   březnu. Druhé ošetření se doporučuje za 14 dnů po prvním ošetření.

K ošetření se používají přípravky Karate Zeon 5 SC nebo Reldan 40 EC .  Reldan 22